Tuyển sinh nghiệp vụ văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng

Công tác văn thư có vai trò quan trọng, không thể thiếu được trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Hoạt động văn thư chiếm một tỷ lệ khá cao trong toàn bộ khối lượng lao động quản lý trong các cơ quan, tổ chức…
Khóa học Nghiệp vụ văn thư lưu trữ nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới và các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ,…

Thế nào là công tác văn thư lưu trữ?

Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ công tác quản lý, gồm toàn bộ các công việc về xây dựng, ban hành văn bản; quản lý, giải quyết văn bản hình thành trong họat động của các cơ quan nhà nước, tổ chức …; quản lý và sử dụng con dấu trong văn thư” (Dương Văn Khảm, Công tác văn thư – lưu trữ, Nxb Văn hóa thông tin, 2006, tr 9).

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 của Chính phủ về Công tác văn thư đã giải thích rõ: “Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư” (Soạn thảo văn bản và công tác VT-LT, Quy định pháp luật và các VB hướng dẫn chủ yếu, Nxb Lao động, 2008, tr 10).

Thế nào là Hành chính văn phòng?

Hành chính văn phòng – được hiểu là việc tổ chức, điều hành hoạt động của toàn bộ khu vực hành chính hoặc trong phạm vi bộ phận văn phòng sao cho hiệu quả (Vũ Thị Phụng, Hội thảo khoa học QTVP)
Quản trị hành chính văn phòng là việc hoạch định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử lý thông tin trong văn phòng. (Vương Thị Kim Thanh, QTVP, Tr11)
Quản trị hành chánh văn phòng là một dịch vụ và là một hoạt động tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khác. (Nguyễn Hữu Thân, Quản trị hành chính văn phòng, Tr11).

Tuyển sinh nghiệp vụ văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng (1)

Mục tiêu của khóa học Nghiệp vụ văn thư lưu trữ – Hành chính văn phòng

– Nắm bắt các kỹ năng quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ
– Cách thức soạn thảo văn bản, thư tín giao dịch, sắp xếp tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo, tổ chức hội họp…
– Cách thức sử dụng con dấu và quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu trong văn phòng
– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, những quy định mới của Đảng, Nhà nước về các kỹ năng soạn thảo văn bản, hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ.
– Giúp các cơ quan, công ty, xí nghiệp nâng cao năng lực quản lý công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ.

Nội dung của khóa học văn thư lưu trữ

Chuyên đề 1: Tổng quan về văn phòng hiện đại

Chuyên đề 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại

Chuyên đề 4: Kỹ năng tổ chức quản lý văn bản, tài liệu

Chuyên đề 5: Một số nội dung cơ bản về lưu trữ hồ sơ, tài liệu

Chuyên đề 6: Tài liệu điện tử và tài liệu lưu trữ điện tử

Tuyển sinh nghiệp vụ văn thư lưu trữ- hành chính văn phòng (2)

Thông Tin Tuyển Sinh Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ – Hành Chính Văn Phòng

1. Ngành đào tạo

  • Nghiệp vụ Văn Thư Lưu Trữ- Hành Chính Văn Phòng

2. Hệ đào tạo

  • Hệ đào tạo Ngắn hạn

3. Đối tượng tuyển sinh

  • Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức có nhu cầu thi nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng viên chức và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng làm công chức, viên chức văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức.

4. Thời gian đào tạo

  • Thời gian đào tạo 2 – 3 tháng.

5. Thời gian học

  • Linh hoạt theo thời gian của học viên hoặc T7 và CN. 

6. Hình thức tuyển sinh

  • Xét tuyển không thi tuyển

7. Hồ sơ xét tuyển

  • 02 ảnh 3×4
  • 01 giấy CMND photo
  • Phiếu đăng ký học (theo mẫu)

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (VLVH)

ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ XA)

BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 (VB2)

.
.
.
.