– Căn cứ quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT, ngày 26/06/2021 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc quy định đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp Đại học thứ hai; 

– Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ chính quy ngành Ngôn Ngữ Anh như sau:

Tuyển sinh ngành Ngôn Ngữ Anh

Thông tin tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Ngành tuyển sinh

Ngôn ngữ Anh

2. Đối tượng tuyển sinh

– Học viên đã tốt nghiệp Đại học

– Tuyển sinh trong cả nước

3. Thời gian đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

– Thời gian đào tạo Đại học Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh là 2 năm ( 4 học kỳ)

4. Thời gian học

– Thời gian học được sắp xếp linh hoạt cho học viên chủ yếu là vào các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật

5. Phương thức tuyển sinh

– Tuyển sinh ngành Ngôn Ngữ Anh theo hình thức xét tuyển không thi tuyển

6. Hồ sơ xét tuyển

– 2 Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của trường

– 2 Phiếu đăng ký xét tuyển

– 2 bản sao y công chứng bằng tốt nghiệp Đại học

– 2 Bản sao y công chứng bảng điểm học Đại học

– 2 Bản sao y công chứng giấy khai sinh

– 2 Bản sao y công chứng CMND/ CCCD

– 8 ảnh 3×4