Tuyển sinh Bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh. Là chương trình được ban hành kèm theo quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Điều kiện đảm bảo thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

Tổ chức, cán bộ

1. Nhà trường có Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh và bố trí cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành phần Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh gồm: Đại diện lãnh đạo nhà trường làm Tổ trưởng; thành viên là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học, cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, đại diện cha mẹ học sinh và một số học sinh là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội.

2. Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn cho học sinh phải là người có kinh nghiệm và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lý (có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ sở vật chất, kinh phí

1. Nhà trường bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng (đối với trường tiểu học có thể bố trí phòng hoặc góc tư vấn tùy theo quy mô và điều kiện nhà trường) đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

2. Kinh phí thực hiện công tác tư vấn tâm lý được lấy từ:

a) Nguồn chi thường xuyên của nhà trường;

b) Các khoản tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

c) Các nguồn thu hợp pháp khác.

3. Kinh phí chi cho công tác tư vấn tâm lý được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

 

tu-van-tam-ly-cho-hoc-sinh-trong-truong

Thông tin tuyển sinh bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 

1.Ngành đào tạo

  • Bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

2. Đối tượng tuyển sinh

  • Chương trình dành cho các đối tượng là cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ tư vấn tâm lý, nhân viên cơ sở giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi chung là trường phổ thông) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan… làm công tác tư vấn cho học sinh

3. Thời gian học

  • Các buổi tối hoặc ngày thứ 7, CN

4. Hồ sơ xét tuyển

  • 4 ảnh 3×4
  • Bản sao CMND

5. Đạt được gì sau khóa học

  • Giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh:
  • Nhận thức được sự cần thiết của công tác tư vấn cho học sinh; nắm được bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn đối với học sinh phổ thông;
  • Hiểu được đắc điểm và nhu cầu được tư vấn của học sinh phổ thông;
  • Vận dụng đúng quy trình và nguyên tắc chung để tiến hành tham vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề cụ thể của chính các em; vận dụng được một số phương pháp, kỹ thuật tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh và lập kế hoạch tư vấn để giúp các em giải quyết các vấn đề cụ thể của bản thân;
  • Sẵn sàng lắng nghe, tìm hiểu để đánh giá học sinh một cách khách quan, có kỹ năng định hướng, hỗ trợ học sinh khi các em gặp các vấn đề giải quyết.

⇒ Xem thêm: Tuyển sinh các chương trình Đào tạo ngắn hạn khác

TUYỂN SINH TRUNG CẤP

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (VLVH)

ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ XA)

BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2 (VB2)

.
.
.
.