Nếu bạn quan tâm đến ngành tin học ứng dụng thì chắc chắn bạn sẽ thắc mắc những câu hỏi như: Học ngành tin học ứng dụng bạn sẽ được học gì? Kiến thức tổng quát? Chuyên ngành? Có học thêm được những kỹ năng nào nữa không? 

Tin học ứng dụng học gì?

Tin học ứng dụng học gì?

Kiến thức khi học tin học ứng dụng: 

Kiến thức khi học tin học ứng dụng

Kiến thức khi học tin học ứng dụng

1. Kiến thức chung:

Kiến thức cơ bản về Pháp luật, Chính trị, Xã hội, Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục quốc phòng,…

Kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, chủ yếu là Anh văn.

Giáo dục thể chất nhằm rèn luyện sức khỏe.

2. Kiến thức cơ sở:

Kiến thức căn bản về lập trình, lập trình web cơ bản, kiến trúc máy tính, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, nguyên lý của hệ điều hành, toán giải tích, toán rời rạc,… những kiến thức này giúp sinh viên có thể giải quyết được các bài toán lập trình, là nền tảng để phát triển kỹ năng lập trình từ đó có thể phân tích, tổng hợp, xây dựng và hệ thống lại thông tin dùng phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này. 

Kiến thức về cơ sở toán học ngành tin học ứng dụng giúp sinh viên nâng cao tư duy toán, làm quen với tư duy thuật toán trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời cũng rèn luyện kỹ thuật lập trình các bài toán tổ hợp. Người học có khả năng tư duy về logic toán học để giải quyết các bài toán quan hệ rời rạc trong Tin học và ứng dụng trong thực tế.

Kiến thức về lập trình căn bản, lập trình web là nền tảng cho người học có thể tự nghiên cứu và học tiếp các môn học lập trình nâng cao. 

Kiến thức về cơ sở dữ liệu cần nắm về vai trò, ý nghĩa của cơ sở dữ liệu để làm tiền đề cho các môn học thiết kế, phân tích và cài đặt cơ sở dữ liệu tiếp theo.

3. Kiến thức chuyên môn:

Anh văn chuyên ngành giúp bạn hiểu sâu về thuật ngữ chuyên môn của bạn hơn vì hầu hết các thuật ngữ chuyên ngành đều là tiếng Anh, ngoài ra việc học tốt tiếng Anh giúp bạn có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. 

Kiến thức về môn học chuyên ngành như: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, lập trình Macro trên MS Office, lập trình hướng đối tượng, lập trình quản lý, lập trình Web nâng cao, phân tích & thiết kế HTTT,…  những kiến thức chuyên môn này rất quan trọng vì sẽ đồng hành với bạn trong quá trình làm việc sau này.

Kiến thức về bảo vệ, bảo mật, an toàn thông tin: bảo mật Server máy tính, mạng máy tính, các phương thức tấn công thâm nhập, phương pháp mã hóa đối xứng và cơ sở hạ tầng khóa công khai, một số giải pháp bảo mật khác.

Kiến thức về đồ họa ứng dụng, xử lý ảnh bằng photoshop

Người học có thể cài đặt cấu hình web server, xây dựng các trang Web động với DotNet (.NET), ASP,…

Và để góp phần củng cố lại kiến thức, thực hành dựa trên kiến thức đã học thì môn thực tập – khóa luận tốt nghiệp, đồ án môn học sẽ giúp bạn làm điều này.

Kỹ năng:

Kỹ năng khi học tin học ứng dụng

Kỹ năng khi học tin học ứng dụng

1. Kỹ năng cứng:

– Xử lý thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.

– Sử dụng tốt ngôn ngữ và kỹ thuật lập trình để tạo ra sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Xây dựng, thiết kế, phát triển hệ thống thông tin nhằm đảm bảo an toàn cũng như xây dựng hệ thống mạng cục bộ cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 

Tổ chức triển khai, thực hiện tạo phần mềm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2. Kỹ năng mềm:

– Năng động, sáng tạo và thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn. 

– Tổ chức và điều hành các hoạt động nhóm. 

– Có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức để áp dụng vào thực tiễn. 

– Nâng cao khả năng làm việc nhóm, thích ứng nhanh với môi trường. 

– Làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động được công việc và thời gian. 

– Phân tích và giải quyết vấn đề từ đó đúc kết kinh nghiệm thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

– Khả năng ngoại ngữ: có thể giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh/ Pháp. 

– Trình bày kết quả và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng, có kỹ năng mềm trong hoạt động khoa học, công nghệ. 

Nội dung chương trình

Tên môn họcTín chỉ
Các môn học chung 
Chính trị5
Pháp luật2
Giáo dục thể chất2
Giáo dục Quốc phòng và An ninh4
Tin học3
Tiếng Anh căn bản 13
Tiếng Anh căn bản 23
Các môn học chuyên môn 
Các môn học cơ sở 
Toán giải tích2
Lập trình căn bản4
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật4
Toán rời rạc3
Kiến trúc máy tính2
Cơ sở dữ liệu3
Nguyên lý hệ điều hành3
Mạng máy tính3
Lập trình Web căn bản2
Phương pháp nghiên cứu khoa học2
Các môn học chuyên môn 
Tiếng Anh chuyên ngành2
Lập trình Macro trên MS Office3
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server3
Phân tích & thiết kế HTTT4
Lập trình hướng đối tượng3
Lập trình quản lý3
Lập trình Web nâng cao4
Đồ án môn học5
Thực tập + Khóa luận tốt nghiệp5
Các môn học tự chọn 
Lập trình thiết bị di động3
Xử lý ảnh bằng Photoshop2
Lắp ráp và cài đặt máy tính2
Lập trình DotNet (.NET)3
Hệ điều hành Linux2
An ninh mạng3
Đồ họa ứng dụng2
Quản trị các dịch vụ trên Internet2
Quản trị dự án tin học2
Công nghệ đa phương tiện3
Lập trình mạng3

=> Xem thêm Khám phá ngành Tin học ứng dụng.