Quy định liên thông đại học mới nhất

Quy định liên thông đại học mới nhất

Quy định liên thông đại học là những quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế và những nhu cầu về giáo dục đào tạo để đưa ra đề án và đề xuất Chính phủ thông qua và ban hành.

Những quy định mới sẽ thay thế quy định cũ, thay đổi mới một phần hoặc toàn diện chương trình học tập liên thông đại học, những thay đổi sẽ sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của sinh viên theo học và trung tâm đào tạo. Những thay đổi trong nhiều năm qua tập trung hướng đến những lợi ích tích cực đối đối với người học.

Hiện nay, sinh viên mới tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng rất quan tâm đến chương trình liên thông đại học vì các bạn nhằm muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về quy định liên thông cao đẳng lên đại học hay quy định liên thông từ trung cấp lên đại học. Những thay đổi sẽ mang lại lợi ích gì đối với cơ sở đào tạo liên thông đại học và người học liên thông.

Quy định liên thông đại học

Quy định liên thông đại học

Quy định liên thông đại học mới nhất của chính phủ

Theo nghị quyết số 18/2017 QĐ/TTg của Thủ tướng chính phủ: Quy định về liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và trình độ đại học. Thông qua nghị quyết, có 10 điều luật được ban hành gồm: điều kiện tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông; thẩm quyền quyết định, báo cáo và công khai tuyển sinh đào tạo liên thông; điều kiện của người dự tuyển liên thông; chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông; tuyển sinh liên thông; chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo liên thông; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

Chúng ta cùng kiểm qua những quy định liên thông đại học có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên dự tuyển liên thông và cơ sở đào tạo. 

Quy định về liên thông đại học trong khâu tổ chức tuyển sinh

Cơ sở giáo dục đào tạo có đủ các điều kiện sau đây được tổ chức tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Cơ sở giáo dục đại học đã có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy

Đối với các cơ sở đào tạo liên thông hình thức chính quy, các cơ sở khối ngành nghệ thuật đã và đang tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học theo tín chỉ phải có ít nhất 3 khóa liên tục khi quyết định tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy. Đối với khối ngành y dược hay chăm sóc sức khỏe thì ngoài những quy định liên thông đại học trên thì đơn vị đào tạo phải có ít nhất một khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường.

Đơn vị đã ra thông báo quyết định ban hành quy định về công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học liên thông Đại học trên văn bản hoặc các kênh thông tin điện tử.

Quy định về liên thông đại học trong khâu tổ chức tuyển sinh

Quy định liên thông đại học đối với người tham gia dự tuyển

Người tham gia dự tuyển liên thông Đại học phải tốt nghiệp các chương trình đào tạo tại hệ Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành muốn liên thông.

Riêng với quy định liên thông đại học ngành dược hoặc chăm sóc sức khỏe thì sinh viên ngoài việc tốt nghiệp và có bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp chuyên ngành y dược… tại các đơn vị đào tạo trên cả nước, sẽ không được đăng ký học liên thông trái ngành.

Người tham gia dự tuyển liên thông phải có kết quả thi tại các kỳ thi tuyển sinh của các trường Đại học hoặc ký thi chung do Bộ Giáo Dục Và Đào tạo tổ chức phải đạt điểm 5 trở lên trong thang điểm 10 thì mới đạt đủ điều kiện được học liên thông.

Quy định chỉ tiêu về liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Các trường tổ chức tuyển sinh đào tạo liên thông phải đưa số liệu vào bảng chỉ tiêu hàng năm và số lượng đào tạo liên thông không được vượt quá 20 % so với đào tạo chính quy tương ứng với chuyên ngành đào tạo hiện tại. Đây là điểm rất có lợi cho các trường ngành y dược bởi trước đây khối ngành này được quy định là không đào tạo liên thông quá 15 % so với đào tạo chính quy.

Trong quy định cũng có nói rõ với những trường hợp đặc biệt cần để làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng thì báo cáo với Bộ GD -ĐT , Bộ sẽ có trách nhiệm báo cáo Chính phủ để đưa ra quyết định.

Các đơn vị phải làm thông báo trên các phương tiện đại chúng trên các kênh thông tin điện tử về chỉ tiêu tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo…trước 30 ngày cho đến khi chính thức nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh liên thông Đại học.

Quy định chỉ tiêu về liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học

Quy định liên thông đại học trong phương thức tuyển sinh

Đối với hình thức liên thông từ trung cấp lên đại học thì có thể áp dụng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc có thể áp dụng cả 2 hình thức, điều này sẽ do thủ trưởng đơn vị tổ chức tuyển sinh đào tạo quyết định.

Chính vì vậy các thí sinh tốt nghiệp và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng hay trung cấp sẽ được thi tuyển hoặc xét tuyển liên thông đại học với các chuyên đã đăng ký về phương thức thi hay xét tuyển sẽ do quy định của mỗi trường.

Lưu ý đối với thí sinh thuộc nhóm ngành y dược, chăm sóc sức khỏe phải có giấy chứng chỉ hành nghề thì mới được đăng ký tham gia học liên thông và điểm thi đầu vào các môn cũng phải trên 5 điểm.

⇒ Xem thêm: Tuyển sinh Liên thông Đại học các khối ngành

Quy định liên thông đại học về thanh tra xử lý vi phạm trong quá trình tuyển sinh đào tạo

Cũng trong quy định này đã nói rất rõ Bộ GD -ĐT sẽ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động tuyển sinh, đào tạo liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Quyết định 18/2017/QĐ-TTg của chính phủ là quyết định mới nhất của Chính phủ và Bộ GD – ĐT liên quan đến các quy định trong công tác tuyển sinh đào tạo liên thông Đại học. Những quy định liên thông đại học này là cột mốc đánh dấu những sự thay đổi tích cực ngành giáo dục, đặc biệt là đối với chương trình liên thông. 

Nguồn: Internet