Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật” là chứng chỉ nghiệp vụ nhằm trang bị cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản giáo dục, dạy học và quản lý giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục hòa nhập; tin tưởng vào khả năng của trẻ khuyết tật; tham gia tích cực vào việc huy động nguồn lực góp phần xã hội hóa giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

Khóa học sư phạm

Thông tin tuyển sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

1. Ngành đào tạo

 • Khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

2. Đối tượng tuyển sinh

 • Người đã tốt nghiệp các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học có nhu cầu tham gia hỗ trợ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong cộng đồng xã hội.
 • Giảng viên của các trường/ khoa thuộc ngành sư phạm có học phần giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
 • Sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm có nhu cầu trở thành giảng viên dạy học phần giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.
 • Cán bộ đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu giáo dục hòa nhập, trẻ khuyết tật đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp có nguyện vọng lảm giảng viên, thỉnh giảng các học phần giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại các trường đại học, cao đẳng và các tổ chức xã hội.

3. Hình thức xét tuyển

 • Chỉ xét tuyển không thi tuyển

4. Thời gian học

 • Thời gian học được sắp xếp linh hoạt cho học viên, chủ yếu là vào các buổi tối hoặc thứ 7, chủ nhật.

5. Hồ sơ xét tuyển

 • 04 ảnh 3*4
 • 01 CMND photo công chứng
 • 01 bằng đại học photo công chứng

6. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ được

 • Sau khi hoàn thành khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, học viên sẽ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành về giáo dục hòa nhập để tham gia đào tạo, bồi dưỡng về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
 • Giáo viên sau khi hoàn thành chương trình học không chỉ có thể ứng tuyển ở các trường mầm non, tiểu học,… mà còn ứng tuyển được ở các trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật.
 • Mức lương của giáo viên dạy cho trẻ khuyết tật sẽ cao hơn do bạn được hưởng các phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

⇒ Xem thêm: Tuyển sinh các ngành Đào tạo ngắn hạn khác