Đại học năm 2021
Tuyển sinh Đại học năm 2021: có thể điều chỉnh nguyện vọng

Việc đăng ký, xét tuyển đại học năm 2021 dự kiến có một số thay đổi so với năm trước. Những thay đổi này nhằm mang lại nhiều thuận lợi cho thí sinh trong việc chọn ngành, chọn trường. Tuyển sinh Đại học năm 2021 – có thay đổi gì? Điều chỉnh nguyện vọng 3

Quy định liên thông đại học mới nhất
Quy định liên thông đại học mới nhất

Quy định liên thông đại học là những quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế và những nhu cầu về giáo dục đào tạo để đưa ra đề án và đề xuất Chính phủ thông qua và ban hành. Những quy định mới sẽ thay thế

Tam-quan-trong-cua-giao-duc-ky-nang-song
Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống đối với trẻ

Trong công tác giáo dục trẻ mầm non hiện nay, nhà trường và gia đình không chỉ quan tâm đến vấn đề giảng dạy kiến thức, rèn luyện đạo đức cho trẻ mà còn sâu xa hơn đó là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Nhưng giáo dục kỹ năng sống là gì và

thông tin cần biết